Riv lagen. Inte familjer.

”Riv lagen” är en kampanj från Röda Korset som syftar till att riva upp den tillfälliga lag som begränsar nyanländas möjligheter att återförenas med sina familjer. Vid kampanjstart i juni 2016 visste vi att politiker och media var väl medvetna om hur den nya lagen skulle slå mot de redan utsatta. Lagförslaget var starkt ifrågasatt av många remissinstanser och frågan hade debatterats ända sedan november 2015. Ändå var det som att kritiken inte riktigt fick fäste. Strategin blev därför att ta ett nytt grepp genom att väcka känslor och visa hur lagen skulle påverka människor av kött och blod. Med två kampanjfilmer, ett digitalt nav på redcross.se/rivlagen och en speciell spegelvägg i Almedalen blev ”Riv lagen!” ett samlande budskap för alla som höjde sin röst mot Sveriges tuffare flyktingpolitik.

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00