Vinst i månadens film

Glada och stolta vinnare i Månadens film med “Hela vägen fram” tillsammans med MSB. Läs mer här https://vimeo.com/566198611https://vimeo.com/566199478

Andra plats i månadens film

Glada över en andra plats i Månadens film med “Viruset rasar” för MSB. Läs mer här https://www.youtube.com/watch?v=5DVWy0GVf-A