Andra plats i månadens film

Glada över en andra plats i Månadens film med “Viruset rasar” för MSB. Läs mer här https://www.youtube.com/watch?v=5DVWy0GVf-A