04.08.20

Billys vs Gorbys

Här kommer fortsättningen på Billys vs Gorbys-konceptet.
Denna gång får vi ta del av deras bråk i tv, radio och utomhusannonser.

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00