Fjärdehandshärva i radio

Bostadssituationen skapar svårigheter och oreda, inte minst för unga. Det vill vi och Hyresgästföreningen poängtera med denna radiospot.
Lyssna!