05.15.18

Fjärdehandshärva i radio

Bostadssituationen skapar svårigheter och oreda, inte minst för unga. Det vill vi och Hyresgästföreningen poängtera med denna radiospot.
Lyssna!

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00