08.19.20

Janet Doe i DN-cupen

Allt för många barn tvingas idag leva med våldsamma föräldrar. Det tänker Janet Doe ändra på. Genom denna annons vill vi belysa frågan och rekrytera personer med inflytande och stora hjärtan.

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00