12.04.19

Låt inte amatörer eller maskiner texta din film.

Undertexter är Sveriges mest lästa texter, vilket ställer höga krav på språket.
Det vill vi och Svensk Medietext poängtera med deras nya koncept:

Låt inte amatörer eller maskiner texta din film.

 

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00