05.17.19

Månadens kampanj

Den nya kampanjen för Arbetsförmedlingen kom 3:a i månadens kampanj i kategorin film. Läs mer här: https://www.resume.se/manadens-kampanj/vinnare/film/manadens-film-mars/

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00