01.21.21

Minnen från ett klassrum

Elever som har svårt för att läsa, skriva eller räkna behöver uppmärksammas och fångas upp i tid. Med en ny kampanj för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten vill vi ingjuta stolthet hos alla som bidrar till att barn får rätt stöd och skapa en positiv känsla inför det fortsatta arbetet. Målgruppen är lärare, rektorer och föräldrar.

 

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00