Alla vill ha en första dag på jobbet

Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler får jobb. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling, trots att många har kompetens som efterfrågas.

Med den här kampanjen vill Arbetsförmedlingen få fler arbetsgivare att tänka om och i högre grad anställa personer med funktionsnedsättning.