Bli odödlig

Worldskills

Just nu är det stor brist på yrkeslärare. Målet med kampanjen är att få verksamma inom olika branscher att se läraryrket som en ny utmaning – och att föra sina kunskaper vidare till nästa generation.

Organisationen Worldskills är ett initiativ från näringslivet och myndigheter. Deras uppdrag går ut på att höja kvalitet och status på Sveriges yrkesinriktade utbildningar.