Fortsätt ta hand om varandra

MSB

En skildring av pandemin, människors insatser och hur vi alla har påverkats, från mars 2020 fram till idag. Vi ville visa på alla svårigheter som varit men även det fina i att många har tagit ansvar tillsammans. Genom filmen ville vi lyfta fram vikten av att vi fortsätter ta hand om varandra.