Gör dem redo för livet

Skolverket

Barn och ungdomar lever sina liv på sociala medier och översköljs dagligen med olika budskap och åsikter – vilket gör det svårt att veta vad man ska tro på. Just därför blir lärarrollen så viktig. Att helt enkelt vara den som ger perspektiv, förklarar och lyssnar. Kampanjen är en del av en långsiktig satsning för att öka läraryrkets status.

Andra case

Tillsammans gör vi skillnad i tid

Skolverket & Socialstyrelsen

Fler odramatiska berättelser

Arbetsmiljöverket