Gör plats!

Arbetsförmedlingen

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos befolkningen i stort, enligt statistik från SCB (2016). Det råder även högre arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning och det är färre som arbetar heltid än genomsnittet. Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 20 åren.

Le Bureau skapar Arbetsförmedlingens kanske största informationsinsats och går under parollen “Gör Plats”. Det är en långsiktig kommunikationsinsats för att öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med hjälp av Arbetsförmedlingen.

Resultat:

– 100% ökning i antalet intresseanmälningar (från arbetsgivare) att anställa personer med funktionsnedsättning

– 63% av arbetsgivarna uppgav att de blivit mer positivt inställda till personer med funktionsnedsättning

– 29% av arbetsgivarna uppgav att de blivit mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning.