Låt inte amatörer eller maskiner texta din film

Svensk Medietext

Undertexter är Sveriges mest lästa texter, vilket ställer höga krav på språket.
Det vill vi och Svensk Medietext poängtera med deras nya koncept:

Låt inte amatörer eller maskiner texta din film.

Andra case

Tillsammans gör vi skillnad i tid

Skolverket & Socialstyrelsen

Fler odramatiska berättelser

Arbetsmiljöverket