Minnen från ett klassrum

Skolverket

Elever som har svårt för att läsa, skriva eller räkna behöver uppmärksammas och fångas upp i tid. Med en ny kampanj för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten vill vi ingjuta stolthet hos alla som bidrar till att barn får rätt stöd. Målgruppen är lärare, rektorer och föräldrar.

Andra case

Ta hand om din vrå av stan

Länsförsäkringar Stockholm