Minnen från ett klassrum

Skolverket

Elever som har svårt för att läsa, skriva eller räkna behöver uppmärksammas och fångas upp i tid. Med en ny kampanj för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten vill vi ingjuta stolthet hos alla som bidrar till att barn får rätt stöd. Målgruppen är lärare, rektorer och föräldrar.