För det vidare

Skolverket

Falska nyheter sprids vind för våg. Därför behövs det vassa lärare som får oss att tänka kritiskt och ifrågasätta det vi ser och hör. Det vill vi belysa med vår senaste kampanj för Skolverket som syftar till att få fler unga att bli nyfikna på läraryrket.