Pandemin på en minut

MSB

En skildring av pandemin, människors insatser och hur vi alla har påverkats, från mars 2020 fram till idag. Vi vill visa på alla svårigheter som varit men även det fina i att många har tagit ansvar tillsammans. Genom filmen vill vi lyfta fram vikten av att vi fortsätter ta hand om varandra.