Så är det ha nedsatta funktioner vid en brand

MSB

Hur är det att vara gammal och ha nedsatta förmågor om det plötsligt skulle börja brinna? Genom en dräkt framtagen av forskare vill MSB och vi på Le Bureau ge människor en uppfattning om det.

Dräkten simulerar ålderdom och olika typer av nedsatta förmågor som till exempel kraftig ledvärk, ryggsmärtor, skakningar och nedsatt syn. I ett experiment, som vi dokumenterade i form av en film, lät vi anhöriga till personer med nedsatta funktioner, prova på dräkten.

Genom experimentet och genom att sprida filmen vill vi uppmärksamma att alltför människor dör varje år i bränder. Vi vill få fler att förstå vikten av en del människor behöver ett extra starkt brandskydd.

Förutom experimentet så har vi tagit fram en webbutbildning och annat utbildningsmaterial med infromation om problembilden och hur man stärker brandskyddet hos människor som är särskilt utsatta vid bränder.

Andra case

Vattenvakten

Länsförsäkringar Stockholm