Stoppa arbetslivskriminaliteten

Arbetsmiljöverket

Runt om i Sverige utnyttjas människor av kriminella företag. Till exempel tvingas människor att jobba för småpengar, utföra farliga arbetsuppgifter och bo på sina arbetsplatser. Vi vill visa att detta pågår runt omkring oss och väcka igenkänning kring att många av oss (mer eller mindre omedvetet) är med och bidrar till att denna kriminalitet kan pågå. Syftet är att få fler människor att tänka till innan de anlitar ett företag eller köper en tjänst, och öka människors kunskap om detta samhällsproblem.