Tänk säkert!

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill att fler människor ska fundera över vad de delar på nätet, så att känslig information inte hamnar i orätta händer. För att få människor att börja reflektera ville vi visa på hur folk sprider information på nätet, som de aldrig skulle sprida i andra sammanhang. Med igenkänning och humor ville vi väcka eftertanke.