Tillsammans gör vi skillnad i tid

Skolverket & Socialstyrelsen

För att göra skillnad för barn och unga i behov av stöd krävs det samarbete. Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Att fånga upp de elever som behöver stöd i tid är inte alltid så lätt – för det är inte alltid tydligt vem som behöver det mest.