Vårt största kontor

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är inne i en stor omställning som kommer att innebära färre kontor och färre anställda. Därför ville de nå ut med att deras största kontor faktiskt finns på nätet. Målet med kampanjen var att öka besöken och användande av Arbetsförmedlingens digitala tjänster.