Visionärer och sakkunniga

Nordr

Nybyggnation brukar ofta kommuniceras med tveksamma löften och tecknade bilder på hur det kanske kommer att se ut en vacker dag. Vi ville istället visa på hur Nordr bygger tillsammans med människor, att man som kund kan vara med och påverka och tycka till. En stor fördel med nybyggnation är att man får vara med under resans gång och det ville vi lyfta fram och bejaka. Hur man ska bo och leva är angeläget för de flesta av oss.