Welcome to my hometown

Arbetsförmedlingen

”Welcome to my hometown” är en del av ”Gör plats” och togs fram på uppdrag från regeringen. Syftet med kampanjen är att visa att det finns outnyttjad talang överallt i landet. Men även – att arbetsgivare ska tänka om när det kommer till oviljan att anställa personer med funktionsvariationer.

Uttrycket ”Welcome to my hometown” är lånat från landets flygplatser och hoppas kunna ta bort den okunskap och de fördomar som finns kopplat till funktionsvariationer.