05.18.18

Vi tog brons i New York Festivals!

Vår film för Arbetsförmedlingen vill vi få fler arbetsgivare att anställa människor med funktionshinder. Nu i stenhård konkurrens har vi fått brons i New York Festivals
Advertising Awards!

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00