Undertexter är Sveriges mest lästa texter, vilket ställer höga krav på språket.
Det vill vi och Svensk Medietext poängtera med deras nya koncept:

Låt inte amatörer eller maskiner texta din film.

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00