Wetterling Gallery har svårt för Sverigedemokraterna. Inför valet ville man uppmärksamma vad partiets kulturpolitik egentligen handlar om.

 

WetterlingGallery_1WetterlingGallery_1
WetterlingGallery_2WetterlingGallery_2
WetterlingGallery_3WetterlingGallery_3

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00