Har du fyllt 16 år så är du en viktig del av Sveriges beredskap.

För MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har vi gjort två filmer för att få ungdomar att bli mer medvetna om vilket ansvar de har om krisen eller kriget kommer.

Lilla Bantorget
111 23 Stockholm

+46 736 33 64 00